Wszystko co należy wiedzieć o organizacji pogrzebu

Śmierć bliskiej osoby to niezwykle ciężkie doświadczenie. W tym trudnym czasie musimy zmagać się nie tylko z utratą bliskiej osoby ale także ze zorganizowaniem pogrzebu.
Karta zgonu

Karta zgonu jest podstawowym dokumentem potrzebnym do załatwienia wszelkich formalności związanych z pochówkiem. Wystawia ją lekarz, który tym samym potwierdza akt zgonu. Jeżeli śmierć nastąpiła w domu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub wezwać karetkę pogotowia. Jeśli zaś nasz bliski zmarł w szpitalu lub zakładzie opiekuńczym, obowiązek wystawienia karty zgonu spoczywa na lekarzu, który się nim opiekował.

Formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego

W ciągu 3 dni od wystawienia karty zgonu należy stawić się w USC właściwym dla miejsca zgonu. Co ważne, jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej mamy na to tylko 24 godziny. Udając się do USC należy ze sobą zabrać

 • kartę zgonu
 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • odpis aktu urodzenia, jeżeli zgłaszamy śmierć dziecka
 • swój dokument tożsamości do okazania (dowód osobisty lub paszport)
 • wniosek o wydanie trzech bezpłatnych skróconych odpisów aktu zgonu
 • Kierownik USC zarejestruje zgon i wyda skrócony odpis aktu zgonu.

Wybór zakładu pogrzebowego

Wraz z otrzymaniem karty zgonu należy zająć się wyborem odpowiedniego zakładu pogrzebowego. Jego pracownicy przetransportują zwłoki z domu lub szpitala do kostnicy miejskiej lub własnej chłodni (o ile taką posiadają). Całkowitą organizację pogrzebu można scedować na zakład pogrzebowy. Wtedy zajmie się on nie tylko organizacją pochówku, ale także pomoże w wypełnieniu niezbędnych formalności potrzebnych do uzyskania aktu zgonu oraz zasiłku pogrzebowego z ZUS, działając na zasadzie pełnomocnictwa. Niemniej należy mieć na uwadze fakt, że kompleksowa organizacja pochówku przez zakład pogrzebowy będzie niezwykle kosztownym wydatkiem. To, na ile zaangażujemy zakład pogrzebowy w organizację pogrzebu bliskiej nam osoby zależy od nas i naszych możliwości finansowych. Chcąc obniżyć koszty, wiele czynności możemy wykonać samodzielnie – przygotować zmarłego (mycie, ubieranie, wykonanie makijażu), wybrać kwiaty, nekrologi i samodzielnie rozwiesić „klepsydry”. Bez względu na to, na ile zaangażujemy zakład pogrzebowy w organizację pochówku, będziemy musieli podjąć kilka decyzji, o których należy poinformować zakład pogrzebowy:

 • ustalenie daty i miejsca pogrzebu
 • pogrzeb tradycyjny czy kremacja
 • charakter uroczystości (pogrzeb kościelny czy świecki)

Wybór miejsca pochówku

W Polsce istnieją dwa typy cmentarzy: komunalne (którego właścicielem jest gmina) i parafialne. Decydując się na cmentarz komunalny, należy spotkać się z jego zarządcą w celu wykupienia miejsca ostatecznego spoczynku. Jeżeli jednak zdecydujemy się na cmentarz parafialny, wszelkie formalności ustalimy podczas spotkania z księdzem w kancelarii parafialnej.

Pogrzeb tradycyjny a kremacja

Decydując się na pogrzeb tradycyjny, będziemy zmuszeni wybrać trumnę. Jej cena jest uzależniona od materiału, z jakiego została wykonana oraz materiału wyścielającego ją od środka.

Kremacja, czyli spopielenie szczątek zmarłego staje się w Polsce coraz popularniejsza. Decydując się na nią musimy na początku wybrać trumnę (jako, że kremowanie odbywa się wyłącznie w trumnie) – najczęściej stosuje się proste trumny z drewna sosnowego lub z tektury, a następnie urnę. Ceny urny zależą od rozmiaru i materiału, z jakiego są wykonane. Kremacja tym różni się od tradycyjnego pogrzebu, że z reguły ceremonia pogrzebowa ma dwuetapowy charakter – odbywa się przed i po kremacji. Na krótko przed kremacją odbywa się pożegnanie ze zmarłym. Drugi etap ceremonii to złożenie prochów w grobie.

Pogrzeb kościelny a pogrzeb świecki

Pogrzeb może mieć charakter religijny bądź świecki. W przypadku uroczystości o charakterze religijnym, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, w celu ustalenia szczegółów pochówku z księdzem. Należy zabrać ze sobą akt zgonu.

Pogrzeb świecki (pozbawiony obrzędów i symboli religijnych) składa się zwykle z dwóch części – pożegnania w domu pogrzebowym lub kaplicy oraz odprowadzenia zmarłego do grobu. Przewodzi mu tak zwany mistrz ceremonii, a pomoc przy jego organizacji zapewni zakład pogrzebowy.

Stypa

Organizacja konsolacji (stypy) czyli rodzinnego spotkania po pogrzebie jest w Polsce popularnym zwyczajem. Kiedyś organizowano je w domu zmarłego, dziś jednak wybiera się najczęściej restauracje. Organizacja stypy nie jest obowiązkowa! Niemniej jednak, jeżeli się na nią zdecydujemy warto zorientować się w cenach styp w różnych restauracjach, bo te bywają różne. Uzależnione są przede wszystkim od liczby gości i wybranego menu. Jeżeli zdecydujemy się na lokal znajdujący się w dalszej odległości od cmentarza, warto zadbać o transport dla osób niezmotoryzowanych. Można wynająć bus lub autobus od zakładu pogrzebowego lub firmy transportowej.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy, w wysokości 4000 złotych przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu (może to być zarówno członek rodziny, obca osoba jak np. pracodawca lub instytycja np. dom opieki społecznej). Przysługuje on w razie śmierci osoby ubezpieczonej, emeryta lub rencisty, osoby pobierającej zasiłek chorobowy lub zasiłek macierzyński oraz członka rodziny osoby ubezpieczonej lub emeryta (małżonka, dzieci, rodziców).

Aby ubiegać się o zasiłek pogrzebowy należy zgłosić się do udziału ZUS i przedstawić następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku (ZUS Z-12, KRUS RS-26)
 • skrócony odpis aktu zgonu
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeżeli ubiegamy się o zasiłek pogrzebowy na zmarłe dziecko)
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów organizacji pogrzebu
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
 • dokument tożsamości (dowód albo paszport) jeżeli składamy wniosek osobiście w oddziale ZUS.

 

Informacje dodatkowe

https://kalla-pogrzeby.pl/

Informacje o uroczystościach pogrzebowych znajdziesz na kalla-pogrzeby.pl – dowiedz się więcej

Post Comment