Czym odznacza się bajeczna rozrywka?

Zabawa jest częścią składową kultury, a kultura to zaakceptowany w społeczeństwie specjalistyczny sposób postępowania, rozumowania i czucia. Stanowi drogę żywotną narodu. Zatem cywilizacja społeczeństwa jest odbitką jego norm moralnych.

Bodajże żaden inny środek masowego przekazu nie rozpowszechnił się tak niezmiernie w obecnym stuleciu ani nie zyskał takiej popularności i takiego wpływu, jak kino i telewizja. Niektórzy twierdzą, że filmy to samo życie. Bowiem jednak gwiazdy filmu są równocześnie dzisiejszymi bohaterami ludowymi, w takim razie filmy są w stanie przydawać tej śmiałej etyce znaczenia, niejako ją nobilitować.
Rozrywka ma okazję oddziaływać na ludzi korzystnie bądź szkodliwie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu zabawa była niewrogą imprezą rodzinną, obecnie jest wyłącznie dla dorosłych.

Niektórzy usprawiedliwiają tę uderzającą zmianę, mówiąc, że chodzi najzwyczajniej w świecie o niewinne odprężenie się. Jednakowoż czy to zgodność z rzeczywistością? W rzeczywistości większość dzisiejszych rozrywek utraciła wszelkie dawniejsze wartości etyczne z przyczyny trzech rzeczy: nielegalnych używek, brutalnej przemocy i pokazywania scen seksualnych.
Zabawa to ludzka potrzeba
Pragnienia człowieka są najróżniejsze, a wynika to przede wszystkim z różnorodności ludzi na świecie, bo każdy z nas jest inny oraz każdy przez to absorbuje się innymi rzeczami i inne rzeczy go intrygują.

Czy to potrzeby inspirowane przez geny czy to pragnienia wynikające najzwyczajniej w świecie z intymnych predyspozycji – nie istotne. Istotny jest fakt, że istnieją pewne potrzeby, które człowiek spełniać musi oraz które są charakterystyczne dla każdego z nas, mimo różnorodności oraz są takie potrzeby, które pojawiają się u jednych ludzi, tudzież u drugich ich w ogóle nie ma. Tak czy inaczej, nawet potrzeby następujące u wszystkich są jednakże spełniane w przeróżny sposób.

Post Comment