Czym jest franczyza i co należy o niej wiedzieć?

Należy mieć świadomość, że franczyza to sposób na prowadzenie działalności gospodarczej. Istnieje związek między franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Taka współpraca jest określona w pisemnej umowie. Franczyza polega na prowadzeniu własnej działalność pod inną marką.

Jest to interesująca opcja dla tych, którzy rozpoczynają działalność. Mają oni możliwość pracy pod skrzydłami bardziej doświadczonego partnera biznesowego. Oczywiście nie jest to działalność charytatywna, każdy ma tutaj również ma zyski.

Jakie korzyści wynikają z takiej działalności?

Atutową wygodą dla franczyzobiorcy jest poczucie bezpieczeństwa wynikające z nabycia gotowego oraz wypróbowanego już wcześniej pomysłu, który odniósł bezzwłocznie karierę na rynków zbytu. Zakłada się, iż określona firma działa odpowiednio na daną grupę klientów. Franczyzobiorca korzysta również z kampanii promocyjnych marki. Oprócz tego franczyzodawca dzieli się z kontrahentem nie tylko renomą, lecz również wiedzą. Z kolei franczyzobiorca zawsze może liczyć na profesjonalną pomoc i szkolenie. Pomoc zasadniczo obejmuje ustalanie asortymentu, wybór lokalizacji, kontrole handlowe, szkolenie w zakresie rachunkowości i rekrutacji. Nie trzeba mieć tutaj dużego kapitału na początek. Nie buduje przedsiębiorstw od zera. Tym samym z franczyzy wynikają lepsze warunki współpracy z dostawcami i kontrahentami.

Co zyskuje podmiot udzielający swoją markę?

Firma może dzięki niej rozwijać markę serii. Po pierwsze, zwiększa kanały dystrybucji towarów i usług. Oczywiście, przekłada się to na głębszą penetrację rynku i ograniczenie przestrzeni rynkowej dla konkurencji. Oprócz tego zdobywa się lojalnych partnerów, którzy dbają o swój sukces, a tym samym wpływają na sukces całej marki. Dzięki temu nie trzeba zarządzać dużą siecią swoich podmiotów. Osobiście nie kontroluje także rosnącej sieci personelu.

Potencjalne zagrożenia

Spółka udzielająca własnej renomy przejmuje również ryzyko powiązane z udzieleniem certyfikatu franchisingowego. Oprócz tego baza sieci franczyzowych może być niełatwa do zawładnięcia z biegiem czasu, szczególnie kiedy rozprzestrzenia się ona, nie licząc terenu kraju. Ryzyko tyczy się także wyboru kontrahentów na franchising. Niezadowoleni klienci mogą negatywnie zacząć postrzegać markę. Ponadto, nieuczciwy franczyzobiorca może dodatkowo wykorzystać zdobytą wiedzę przeciwko marce.

Co brać pod uwagę, decydując się na taką umowę?

Franczyza może stanowić zagrożenie dla franczyzobiorcy. Odbiorca musi ponieść koszty początkowej opłaty za udzielenie licencji, a przez cały czas trwania umowy, płacić procent przychodu określonego w umowie. Początkującemu przedsiębiorcy, pomimo silnej marki, może być trudne, aby wygrać z kosztów utrzymania obiektów, zatrudniania pracowników i opłat do franczyzodawcy, a co dopiero myśleć o zyskach. Oprócz tego franczyzobiorca ma znacznie ograniczoną niezależność w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Podlega ono kontroli franczyzodawcy. Franczyzobiorca jest także odpowiedzialny za wszelkie błędne decyzje oraz ogólny kryzys marki.

Post Comment